Klára Brůhová, Mezinárodní svaz studentstva (v rámci cyklu Nejmladší památky), Dějiny a současnost XL, 2018, č. 9, s. 28–29.