Petr Vorlík, Jeden systém a mnoho řešení – montovaný železobetonový skelet v architektuře osmdesátých let, in: Martina Peřinková – Sandra Jüttnerová – Lucie Videcká (eds.), 13th Architecture in Perspective 2021, FS VŠB TU Ostrava, 2021, s. 194–198.