Petr Vorlík, Opatrný optimismus pozdní normalizace, Paměť a dějiny, 2022, č. 2, s. 22–33.