Osmdesátá léta v architektuře si, i přes normalizační společensko-politické souvislosti, zaslouží podrobnější zkoumání. Projekt NAKI se soustředí na mapování charakteristických fenoménů a teoretického pozadí, konkrétních projektů a staveb, tvůrčího procesu, mezioborovou spolupráci a v neposlední řadě i na zaznamenání současného stavu architektonického dědictví sledované doby.

V následujících měsících zde bude zpřístupňována specializovaná mapa a databáze staveb, osobností a akcí osmdesátých let.